top of page

Prosiect cymunedol yng nghanol Llanidloes.

Hoffen ni groesawu pob aelod o'r gymuned i'r Ardd Grog a gobeithiwn y bydd pawb yn teimlo'n gartrefol yma. Amrywiaeth yw ein cryfder. Rydym yn dymuno  bydd y prosiect newydd yma yn gyfle i gynnal digwyddiadau, gweithdai a gweithgareddau wedi eu trefnu gan amryw o sefydliadau er mwyn ysbrydoli a dathlu naws egniol ein hardal unigryw.

Follow us on Instagram

INSTAGRAM-01.png

Tystebau

 Mae yr Ardd Grog wedi cynnig cyfle i mi nad oeddwn yn ei ddisgwyl mewn tref fechan fel Llanidloes. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda'r prosiect anhygoel yma, tra'n defnyddio'r sgiliau rwyf wedi meithrin yn ystod fy ngyrfa academaidd, a gwneud y profiad yn un gwobrwyol.

 

Maggie Lekarczyk, Hanging Gardens Café Manager

bottom of page