top of page
building update dec 2022 1.JPG

Bethel Hall

Adeiladwyd Y Neuadd yn wreiddiol yn y 17eg neu'r 18ed ganrif cynnar, fel adeilad cerrig ar ddwy lefel – efallai fel ystordy ar gyfer gwlân. Credwyd bod yr adeilad gwreiddiol wedi cael ei ddymchwel, ond wrth gael gwared o'r sement ar wyneb y wal gefn, sylweddolwyd bod rhannau o'r adeilad gwreiddiol wedi cael eu hachub yn ddi-newid. Mae'r wal yma yn allweddol i ddatblygiad yr adeilad. Mae'r adeilad yn sefyll ar ochr ddwyreiniol yr hen dref canoloesol yn gyfagos i un o byrth canoloesol ac amddiffynfeydd y dref.

Hanging Gardens Site Map
Renovation of entance hallway
Insulating the floor

 Yn 1779 trawsnewidiwyd y neuadd yn Gapel Cymraeg ac yn ystod yr adnewyddu darganfyddwyd llunwedd y seddau  gwreiddiol  yn y capel. Yn ddiweddar darganfyddwyd swp o feiblau Cymraeg o'r 19eg cynnar y tu ôl i wal oedd yn cuddio ffenest nad oedd yn cael ei ddefnyddio mwyach. Fe wnaeth y Capel Cymraeg barhau tan 1873, pan adeiladwyd capel newydd, mwy ar Stryd China, ac fe werthwyd yr hen gapel.

 

Yn1898 fe brynodd y Capel Saesneg (drws nesaf) yr hen Gapel Cymraeg a'i droi  yn ganolfan cymdeithasol gyda llwyfan enfawr a seddi ar gyfer 900 o bobl. Gwerthwyd yr adeilad yn 1932 , ac yn y man fe drowyd yn siop haearnwerthwr – Benbows.

 

Mae cefn y neuadd (ar estyniad adeiladwyd yn y 1970au) nawr yn gartref i gaffi'r Ardd Grog a'r Gwagle Cymdeithasol.Mae darpar gynlluniau ar y gweill i drawsnewid y brif neuadd yn ganolfan celfyddydau gweledol/ perfformio, gyda'r llawr uchaf yn stiwdios a swyddfeyd

New timber framing
L1010831.JPG

Charlotte Despard

15 June 1844 – 10 November 193

CharlotteDespardcampaign-1024x600.jpeg

In December 1912 Bethel Hall hosted a "Votes for Women" meeting at Bethel Hall to hear the guest speaker Charlotte Despard, who was one of the leading suffragettes, state the case for 'Women's Suffrage'. 

For a fascinating insight into a little of

Bethel Hall's past click here

(This article was originally published in 2014 by Pencambria.co.uk)

Funding for the Bethel Hall restoration is provided by

Community Foundation Wales Logo
People Postcode logo
Exterior of Hanging Gardens Building
bottom of page