top of page
Bumble Bee fancy dress at the Pumpkin Festival

 Digwyddiadau'r Dyfodol 

Mae'r Ardd Grog yn le hollol cynhwysol – mae'r gweithgareddau sy'n digwydd yma yn agored i bawb yn y gymuned. O ddarlithoedd ar ffiseg astro i grwpiau gwnïo, clwbiau Cymraeg i glwbiau celf a chrefft ar gyfer oedolion ifanc gydag anghenion dysgu arbennig, mae rhywbeth yma i bawb.

instruments transparent.png

SUMMER HOLIDAY
KIDS MUSIC CLASSES

The Hanging Gardens is excited to announce our kids music classes this summer with Lowri Preston!
Free sessions for children up to 7 years old every Wednesday morning!


The number of places for each session is limited to 12. Remember to book or get on the waiting list to make sure you have a place.

music poster-01.jpg

Please note if you wish to take part in more than one day/session they must be booked individually.

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
waste_edited.png

WASTE REDUCTION COMPETITION

We have recently received National Lottery Jubilee funding to create a local Waste hub, to develop new initiatives, train, and raise awareness about reducing, reusing, and recycling .

This project will run an ideas competition open to people under 25 years old. We want to encourage young people to develop waste management ideas.

All young people in Mid Wales are invited to take part in our competition by sending us one or more ideas to reduce, reuse, recycle waste.

We will select a maximum of 8 ideas and invite the participants to an ideathon on the Sunday 10th July: a full day of "idea maturation”.

During one day they will have access to experts in different fields (waste management, business, project management...) to help them boost their idea and turn it into a viable project.

Entrants will have the possibility to group together at this stage to develop common projects.

At the end of the day, the ideas will be pitched in front of a panel of judges who will vote for the 2 best projects (individual or collective) to receive a bursary of £6000 each to run their project for 6 months, supported and supervised by The Hanging Gardens.

The idea here is threefold:

- to encourage the emergence of new initiatives to reduce, reuse and recycle waste

- to give local young people the chance to show what they can do, to develop their ideas, to network, to learn new skills and know-how.

- Create opportunities to develop new businesses, and allow young people to get involved in their area

The deadline is the 1st of July

waste reduction competition presentation.jpg
WMC flyer.jpg
Kite and Meadow festival poster wildlife sustainability

Gŵyl Barcud a Dolydd

Rydym yn cynllunio ar gyfer cynnal Gŵyl Barcud a Dolydd ym Mehefin 2022. Bydd y weithgaredd yn dathlu uwch-gylchu, bioamrywiaeth, celfyddyd a bwyd. Byddwn yn cynnal gweithdai er mwyn creu barcutiaid o ddefnyddiau wedi eu hail-gylchu ac uwch-gylchu. Byddwn hefyd yn cynnal gweithgaredd 'Bioblitz', mewn partneriaeth gyda Llanidloes Sero Carbon ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn – lle byddwch yn cael y cyfle i archwilio fflora a ffawna dolydd gwair dan arweiniad botanwyr ac entomolegwyr er mwyn gallu adnabod rhywigaethau blodau ac anifeiliaid. Yn ogystal â hyn fe fydd gweithgareddau defnyddio pladur, a chyfle i bobl ddysgu sut i wneud gwair trwy ddefnyddio pladur ac adeiladu ysgubau. Rydym yn fawr obeithio cael help gan oelodau profiadol yn ein cymuned er mwyn rhannu'r sgiliau yma gyda'r genhedlaeth iau.

Learn more about our partners:                   https://www.handpowered.co.uk/scything

Repair Cafe advert

Caffi Drwsio

PEIDIWCH A'I DAFLU O -TRWSIWCH O!

Bydd gwirfoddolwyr ar gael i drwsio clociau, ffonau, offer trydanol a mecanyddol bach, atgyweiriadau eraill ac i hogi taclau.

 

AM DDIM, ond rydym yn croesawu rhoddion. Un dydd Sadwrn bob mis 9.30-2.00 y.h.

Yn cael ei gefnogi gan Llanidloes Sero Carbon,  y  'Wilderness Trust' a 'Compton's Yard Charitable Trust'.

bottom of page