top of page

Llogi ein Gwagle

Mae'r Ardd Grog yn lle perffaith ar gyfer eich clwb neu weithgaredd nesaf chi.

Mae'r Ardd Fewnol ar gael i'w logi ar gyfer gweithgareddau a chyfarfodydd i fyny at 50 o bobl.

Mae'n wagle agored hyfryd gydag awyrgylch lleddfol ac ysbrydoledig, delfrydol ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, darlithoedd a llawer mwy.

Mae cyfleusterau yn cynnwys toiledau gyda mynediad llawn ar gyfer bobl anabl.

Mae hi'n bosib defnyddio ein byrddau, cadeiriau ar offer arall yn cynnwys cyfleusterau te a choffi, dim ond i chi ofyn amdano.

Mae ein prisiau yn dibynnu ar ddyddiadau a hyd y weithgaredd (gweler y tabl isod)

 

 

 

Mae'n bosib y bydd ffioedd rhatach ar gael ar gyfer grwpiau di-elw

(penderfyniad yn cael ei wneud gan Yr Ardd Grog)

 

Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi cyn bo hir i drafod unrhyw gwestiynau sy' gennych a sut y gallwn rhoi cymorth i chi drefnu ac hysbysebu eich gweithgareddau yn Yr Ardd Grog.

*Byddwn yn ail-edrych ar hyn ym Mehefin 2022

Venue Hire Costs

I'm interested in hiring a space at
The Hanging Gardens

When hiring The Hanging Gardens

you are agreeing to abide by our Terms of Use Policy

Thank you. We'll be in touch soon!

bottom of page