top of page
Cherry Blosson at the Hanging Gardens

Cyflwyniad i'r Wilderness Trust
& Yr Ardd Grog

Sefylwyd y Wilderness Trust yn 1987 er mwyn galluogi pobl i gysylltu ȃ byd natur trwy hyfforddiant ymarferol ar y tȋr, addysg a throchiad ym myd celf. Ei amcan yw galluogi pobl i fyw yn gynaladwy – fel unigolion a chymunedau, fel bod dyniolaeth a'r planed yn elwa.

The Wilderness Trust Logo
The Hanging Gardens Logo

Sut y gallwn ni adeiladu cymuned sy'n harddach, yn fwy bywiog, cynwysedig a hydwyth na'r un arbennig sydd gennym yn barod? Mae cymaint wedi newid yn y ddwy flynedd diwethaf a bydd llawer o newidadau eto yn blynyddoedd i ddod. Sut y gallwn ni arwain y ffordd, dylanwadu ar y newidiadau rydym am weld yn lle gadael i bethau ddigwydd i ni?

 

Mi fydd y prosiect newydd yma yn gyfle a gwagle i'r gymuned ddefnyddio ei ddychymyg, datblygu a thyfu lle mae'r dyhead am syniadau newydd, a bydd yn hwb creadigol i'r rhai sydd am droedio llwybr newydd yn y dyfodol – gan greu byd sy'n fwy cyfoethog, yn fwy caredig ac yn fwy obeithiol.

Ymddiriedolwyr

Dave Darby

Galwedigaeth: Cyfarwyddwr Cydweithredol

 

​Ursula Freeman (Secretary)

Galwedigaeth: Argraffydd​

​Amrit Sachar

Galwedigaeth: Seicolegydd ymgynghorol

 

Rosamond Mary James

Galwedigaeth: Athro / Athrawes

Misty Footpath
bottom of page