top of page
Anchor 1
The Hanging Gardens Cafe Logo

GOOD FOOD SOURCED FROM THE FINEST

LOCAL OR WELSH INGREDIENTS, BAKED BY LOCAL PEOPLE

cafe opening.jpeg
Hanging Gardens cafe sofas.jpeg
fhrs_5_en-gb.jpeg
Free wifi logo
family friendly new logo-01.png

Rydym yn credu mai'r gam mwyaf pwysig tuag at mwy o wydnwch yw ein bod yn newid ein perthynas tuag at fwyd. Rydym am greu lle yn Llanidloes  fydd yn hyrwyddo bwyd lleol, yn annog cynhyrchu bwyd lleol  ac yn cysylltu cynhyrchwyr â'r rhai sy'n bwyta'r cynnyrch. Rydym am hyrwyddo bwyta'n iach ac yn annog llawenydd wrth fwyta, choginio a rhannu prydiau bwyd.

Mae caffi'r Ardd Grog yn fenter cymdeithasol, di-elw mewn gwagle cymunedol. Mae'r ardd dan do hyfryd yn le delfrydol i ymlacio gyda phaned o goffi neu bryd o fwyd ffres gan wybod bod pob  ceiniog goch yn mynd yn ôl i mewn i'r prosiect....

Hanging Gardens cafe cookie.jpeg

Beth sy' ar y fwydlen?

Dewis eang o wahanol  fathau o goffi;

Amrywiaeth o de du, te llysieuol, a the gwyllt;

Cacenau a phasteiod;

Paninis gyda llenwadau cyffrous;

Cawl ffres bob dydd;

Prydiau i blant;

Dewis o fwydydd llysieuol a fegan ar gael bob amser.

Hanging Gardens cafe seating.jpeg

Our Suppliers

daisy-bank-dairy-homepage-logo.png
TEIFI COFFEE.jpg
Andys Bread logo
fine pluck logo
calm cocoa.png
tonks-01.png

Ydych chi'n lleol ac yn bobydd neu'n gwneud cacennau?

Cysylltwch â ni.

 

Hoffem ni gefnogi  busnesau  lleol mewn unrhyw ffordd. Os ydych chi'n berchen ar fusnes cynhyrchu bwyd (hyd yn oed o gartref!) ac yn awyddus i gyflenwi ein caffi, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

bottom of page