top of page
The Community Gardens Allotments

Yr Ardd Gymunedol

Yng nghefn yr adeilad mae Gardd Cymunedol hyfryd gyda rhandiroedd

micro, coed ffrwythau, pwll ac ardal bywyd gwyllt.

Yn wreiddiol fe'i sefydlwyd yn 2014 , ar dir adfeiliedig, gan Cultivate Y Drenewydd, gyda chymorth gan drigolion tref Llanidloes. Yn wreiddiol, roedd e'n lle bywiog oedd yn cael ei fwynhau gan bawb. Byddwn yn ei adfer i'w hen ogoniant, yn creu gwagle ar gyfer gweithdai  a chyfle i rannu sgiliau tyfu a phlannu. Bydd e'n le i ddysgu, ymlacio, rhannu a chysylltu er mwyn datblygu sgiliau  fydd yn arwain at  gymunedau  fydd yn fwy cynaladwy yn y dyfodol.

 

Rydym yn gweithio tuag at sefydlu rhwydwaith fydd yn cysylltu garddwyr, tenantiaid rhandiroedd, a garddwyr yn yr ardal  er mwyn rhannu gwybodaelth am yr hyn sy'n digwydd yn barod yn Llanidloes, dangos eu gwaith a deall sut y gallwn gyd-weithio er mwyn creu mentrau tyfu a garddio newydd.

Community Gardens
Paved seating area
Micro Allotments
Pavel Seating Area in the Community Gardens
bottom of page