top of page
Orane Tree growing at the Indoor Gardens

Yr Ardd Fewnol

Gwagle croesawgar a thawel i ymlacio, cymdeithasu,

cynnal cyfarfodydd a dysgu sgiliau newydd.

Cyfleusterau yn cynnwys:

Gardd fewnol/ ystafell gyfarfod.

Caffi cynaliadwy.

Gwagle arddangos ar gyfer ein sefydliadau partner.

Gwagle gweithdai – ar gyfer mudiadau sydd am drefnu gweithdai ym

meusydd iechyd meddwl a materion yn ymwneud â'r amgylchedd,

codi ymwybyddiaeth, gweithgareddau cychwyniad ac adeiladu medrau.

Passion flowers growing at the Indoor Garden
Hanging Gardens Site Map
Arts Club making Lanterns
Daffodils Indoor Garden Cafe The Hanging Gardens
The Indoor Gardens Before Renovation

After

Before

The Indoor Gardens is Funded by

Lottery Funded Logo
WCVA Cymru Logo
Rural Agriculture fund logo
The Ashley Family Foundation logo
Community Foundation Wales Logo
Arts Club working with wool
bottom of page