top of page

 Heddiw mae dynoliaeth yn wynebu amrhyw o sialesau (newid hinsawdd, prinder adnoddau, COFID 19) sy'n cael effaith handwyol ar ein planed. Gan ystyried y cyd-destyn anodd  yma, mae un peth yn glir: ni allwn fynd yn ôl at weithredu yn yr un ffyrdd ac arfer. Mae hyn yn gyfle unwaith-mewn-canrif  i ni adennill ac adeiladu gwytnwch tuag at unrhyw argyfwng yn y dyfodol, buddsoddi mewn prosiectau carbon isel, gwella byd natur a sicrhau bod gwytnwch yn tyfu. Mae angen i bawb ddychmygu'r ffordd ymlaen.

 

Mae'r Ardd Grog yn brosiect sy'n ceisio ysbrydoli, ysgogi, addysgu a grymuso. Rydym am ddefnyddio arbenigedd pawb, canolbwyntio ar gamau bach positif fydd yn creu gwytnwch go iawn yn ein cymuned  fel y gallwn fod yn obeithiol am y dyfodol rydym am greu gyda'n gilydd – yn hytrach na bod yn bryderus am yr hyn sydd i ddod.

Bethel Chapel
bottom of page