top of page
Hafren Forest

Gwytnwch Cymunedol

 Heddiw – mae gennym gwell ymwybyddiaeth o sialensau byd eang – rhaid i ni fod yn uchelgeisiol  a chymryd siawns er mwyn darganfod  y cydbwysedd  fydd yn ein hysbrydoli i fod yn obeithiol  am  y dyfodol  a sicrhau ein gwytnwch.

 

Hoffem ni i pob sefydliad, pob aelod o'r gymuned, gael y cyfle i gymryd rhan wrth i ni roi arferion newydd ar waith, cymryd rhan mewn ffyrdd newydd o rannu, o defnyddio, o gyd-fyw gydag eraill a'r byd o'n cwmpas.

 

Rydym am gryfhau cysylltiadau undod a chydgymorth o fewn y gymuned.

 

Rydym hefyd am rannu gwybodaeth a doethineb ein harbrofi ar ddatblygu cynaladwy, newid hinsawdd ac adferiad gwyrdd.

Community Resilience - Sowing seeds for the future.jpg

 Mae'r Ardd Grog yn hwb ar gyfer rannu syniadau a mentrau newydd yn y gymuned.

 

  • Rhoi digwyddiadau cymunedol ar waith, er mwyn dod â phawb at ei gilydd (Gŵyl Pwmpen, Gŵyl Barcud).

  • Trefnu gweithdai a gweithgareddau er mwyn codi ymwybyddiaeth o faterion yn gysylltiedig ȃ'r argyfwng presennol ac adfywiad gwyrdd.

  • Annog wahanol  rannau o'r gymuned i gymryd rhan yn ein gweithgareddau (yn enwedig y grwpiau mwyaf bregus).

  • Cynnig amryw o gyfleoedd ar gyfer cymryd rhan a gwirfoddoli.

  • Annog trosglwyddo sgiliau rhwng aelodau'r gymuned o wahanol gefndiroedd.

  • Datblygu arbrofi gyda mentrau gwyrdd ar raddfa fychan 

  • Cynhyrchu taclau a dogfennau sy'n cymryd mantais o wybodaeth a sgiliau lleol

bottom of page