top of page
The Indoor Garden Interior with Rocking Horse

Yn Brosiect Cymunedol unigryw

Mae'r Ardd Grog ynghanol tref Llanidloes ac yn y rhan gyntaf o'r arferiad parhaus ar hyn o bryd.

 

Newydd agor! - Caffi a gwagle ar gyfer cyfarfodydd cymunedol/ gweithdai yn yr ardd fewnol. 

Yn gweithio ar..! – Adferio'r hen theatr ar gyfer perfformiadau, hyfforddiant,arddangosfeydd, ffilmiau a gweithdai.

More ideas! – A Centre of Circular Economy, indoor market space, studios, Community workshops

Colourised Phase 1 hall and chapel plan 28012022-01.png
indoor gardens map section
bethel hall map section
Bethel chapel map section
Exterior of the Hanging Gardens Site

Ein gardd cymunedol gyda gwagle ar gyfer rhandiroedd meicro, coed ffrwythau, pwll a ardal bywyd gwyllt addysgol.

Cafodd y capel ei adeiladu yn 1872, a bydd e'n gael ei ddatblygu i fod yn farchnad yn ymroddedig i arddangos cynhyrchwyr lleol a'r economi gylchol.

Neuadd o'r 17eg neu 18ed canrif cynnar sy'n cael ei ail-adeiladu a'i ddatblygu i fod yn ganolfan ar gyfer y celfyddydau gweledol a pherfformio gyda stiwdio a swyddfeydd.

Man cwrdd cyfeillgar i'r teulu ac ar agor i'r gymuned i gyd gyda siop goffi, ardal i'r plant a llyfrgell cymunedol.

bottom of page