top of page

 Sut y gallwch chi ein helpu?

ADD IMAGE/VIDEO

​Mae'r Ardd Grog wastad yn chwilio am wirfoddolwyr yn y meusydd yma:

Garddio  •  Arlywio  •  Lletygarwch  •  Celfyddydau  •  Cyfryngau Cymdeithasol  •   Lleihau Gwastraff • Cadwraeth Ecolegol  •  Cadwraeth Adeiladau Treftadaeth

Trefnu Digwyddiadau  •  Ffotograffaeth / Fideo

Gadewch i ni wybod ar y ffurflen isod pa dopig sydd â mwyaf o ddiddordeb i chi er mwyn i ni allu ddargangod pa rôl fydd mwyaf addas ac yn gweddu i'ch sgiliau chi. Nid oes angen profiad blaenorol wrth ddewis topig gan ein bod yn gallu trefnu hyfforddiant.

Volunteers montage

Alternately download this form,                     fill it out and return it to: zoe@thehanginggardens.org

I'm interested in donating some of my spare time to help with The Hanging Gardens projects

Thank you. We'll be in touch soon!

bottom of page